Forlik om kompensasjon til pelsdyrbondene - Forlik om kompensasjon til pelsdyrbøndene

Forlik om kompensasjon til pelsdyrbøndene

Etter flere års tautrekking har partiene på Stortinget omsider kommet frem til en løsning for pelsdyroppdretterne, som har fått beskjed om at deres næring skal avvikles innen 2025. Avviklingen vil koste skattebetalerne i Norge flere milliarder kroner.

Et dyrt forlik

Forliket med bøndene har blitt dyrere enn det Solberg-regjeringen noen gang hadde tenkt seg da de først foreslo nedleggelse og avvikling tilbake i 2018. De tenkte nok at noen hundre millioner skulle være nok til å tilfredsstille de som var igjen i næringen, eller i hvert fall nok til å få gjennom saken i Stortinget. Slik ble det slett ikke, og nå viser det seg at det kommer en endelig prislapp på over tre milliarder kroner. Denne kostnaden må bæres i tillegg til alternativkost, det vil si de pengene samfunnet taper på å legge ned lønnsom virksomhet av moralske hensyn. Alt i alt blir det med andre ord en ganske dyr affære for meg og deg.

De endelige utgiftene vil man ikke helt vite før i 2026, for fristen for å søke om erstatning kommer ikke før ved utløpet av 2025. Mange, for ikke å si de fleste, vil nok likevel for lengst ha lagt ned og søkt om kompensasjon før den tid. Det er statsforvalterne i fylkene, det som tidligere ble kalt sysselmenn, som tar imot søknader om kompensasjon og har ansvar for å holde informasjonsflyten lokalt.

Bøndene kan selv velge hvilket grunnlag de bruker for å søke kompensasjon. For noen vil det være mer lønnsom å søke om erstatning under henvisning til loven om ekspropriasjon, altså at staten fratar deg din egen eiendom. For andre vil det være mer hensiktsmessig å få kompensasjon direkte knyttet til takst, altså verdien av virksomheten etter nedskrivinger. Dermed ser det ut til at alle skal få en grei kompensasjon, selv om prosessen har tatt veldig lang tid.