Dyrevelferd og pelsdyrnaeringen - Dyrevelferd og pelsdyrnæringen

Dyrevelferd og pelsdyrnæringen

Som mange sikkert har fått med seg, er det populært blant kjendiser og miljøaktivister å protestere mot bruken av pels. Bakgrunnen for dette er at dyrevernere mener at dyrevelferden ikke er god nok i pelsdyrnæringen. Men hva gjør egentlig næringen selv for å bedre dyrenes tilværelse?

Pelsdyrenes velferd

I Europa har man i de siste årene jobbet frem en organisasjon og et program som begge kalles WelFur, og som jobber med dyrevelferden på pelsdyrfarmer. Her kommer representanter fra organisasjonen til den enkelte oppdretter for å vurdere hvordan dyrene blir behandlet, og får en vurdering. Hvis farmen er oppdatert og følger de retningslinjene som per i dag kan kalles for best practice, altså den høyeste standard, får de nettopp denne karakteren. Det er selvfølgelig ikke alle som får best practice, og da skiller man mellom god, akseptabel, og uakseptabel praksis.

Dyrevelferd og pelsdyrnaeringen 1 1 - Dyrevelferd og pelsdyrnæringen

Det kan selvfølgelig være litt risiko og en stor innsats å motta en slik inspektør på sin pelsdyrgård. Men som vi vet, er det mange pelsdyrbønder som liker å gamble litt. Rett som det er kan de ta en pause i arbeidet for å logge inn på for eksempel Campeonbet, som tilbyr tusenvis av forrykende spill. Noe særlig mer risikabelt enn det store politiske spillet om pelsdyrnæringen de siste årene kan det neppe bli.

At pelsdyrbøndene er glade i å spille, kan kanskje skyldes næringens natur. Det er ekstremt mye variasjon i prisene på skinn, og siden disse bøndene ikke produserer mat, er de ikke beskyttet og subsidiert på samme måte som andre bønder i Norge. Derfor har pelsproduksjon vært en bransje med høy risiko og store gevinster.